Τα αμορτισέρ STAB-O-BLOC για την ρύθμιση καθισμάτων σε οποιοδήποτε σημείο έχει μια μικρή λειτουργία ελατηρίου σε οποιαδήποτε επιλεγμένη θέση. Ωστόσο, όταν η θέση του καθίσματος ρυιμίζεται στην χαμηλότερη θέση η λειτουργία του ελατηρίου είναι περιορισμένη αφού το αμορτισέρ έρχεται σε άμεση επαφή με ένα ελαστικό στοπ.

Η STABILUS έχει αναπτύξει ενα ειδικό χαρακτηριστικό που βελτιώνει την λειτουργία του ελατηρίου στην χαμηλότερη θέση. Χρησιμοποιεί τεχνολογία δυναμικής απόσβεσης (με αυλάκωση στον σωλήνα) όπου η καρέκλα χαμηλώνει με ομαλή απόσβεση στο λαστιχένιο στόπ. Επομένως η δυναμική απόσβεση βελτιώνει την άνεση του καθίσματος ακόμα περισσότερο με το ειδικό αυτό τελείωμα.