Τα αμορτισέρ μπορούν να εξισορροπήσουν βάρη και να τα ανυψώνουν ή κατεβάζουν με ελεγχόμενη ταχύτητα. Το εσωτερικό λάδι σιγουρεύει την τελική απόσβεση της κίνησης ανάλογα με την θέση τοποθέτησης και την κλίση.

Συχνά όμως είναι αδύνατον να επιτευχθεί η βέλτιστη απόσβεση λόγω του τρόπου τοποθέτησης και του είδους της κίνησης.

Εδώ το STABILUS LIFT-O-MAT που διαθέτει δυναμική απόσβεση προσφέρει πλεονεκτήματα ως προς αυτό. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του αυλακιού υπερχείλισης που βρίσκεται στον σωλήνα πίεσης μας δίνει την επιλογή για την βέλτιστη προσαρμογή του αμορτισέρ στην σχετική εφαρμογή.