Το κύριο χαρακτηριστικό των αμορτισέρ INTER-STOP είναι οτι χωρίζει την διαδρομή σε δύο τμήματα.

Στο πρώτο τμήμα, το αμορτισεράκι εκτείνεται με τον ίδιο τρόπο όπως ενα αμορτισέρ ώθησης. Η πόρτα σταματάει σε ενα συγκεκριμένο σημείο στήριξης. Στο δεύτερο τμήμα, η πόρτα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματος σταματώντας το χειροκίνητα.

Με μια δεύτερη σχεδιαστική παραλλαγή, το αμορτισέρ επίσης ανοίγει μεχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Όταν ανοιχτεί και άλλο πέρα απο αυτό το σημείο, η πόρτα ανοίγει αυτόματα μέχρι το τελικό σημείο.

Το κλείσιμο της πόρτας γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα αμορτισεράκια ώθησης.