Οι δυνάμεις ανοίγματος και κλεισίματος των αμορτισέρ επηρεάζονται απο την θερμοκρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες το αέριο συστέλλεται και οι δυνάμεις μειώνονται. Σε υψηλές θερμοκρασίες το αέριο διαστέλλεται και οι δυνάμεις αυξάνονται.

Το HYDRO-LIFT έχει σχεδιαστεί ωστε να ελαχιστοποιεί την επίδραση της θερμοκρασίας στην ισχύ του. Το αμορτισέρ είναι εξοπλισμένο με μια επιπλέον διμεταλλική βαλβίδα εμβόλου. Σε θερμοκρασίες άνω των 10 βαθμών η βαλβίδα παραμένει ανενεργή και δεν επηρεάζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Σε θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών η βαλβίδα κλείνει και η ισχύς του αυξάνεται.

Αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αμορτισεράκια με μικρότερη δύναμη ετσι ωστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του σε θερμοκρασίες έως και -30 βαθμούς.

Η συνολική μειωμένη δύναμη μειώνει και το φορτιο στα εξαρτήματα του αμορτισέρ και βελτιστοποιεί την λειτουργία της πόρτας προς πιό άνετες και με λιγότερη προσπάθεια λειτουργίες.