Τα αμορτισέρ BLOC-O-LIFT χρησιμοποιούνται απο την δεκαετία του 60 ώς ενα αποτελεσματικό στοιχείο ρύθμισης σε πολλές εφαρμογές. Αναλόγως και τον σχεδιασμό, το ρυθμιζόμενο αμορτισέρ επιτρέπει το κλείδωμα σε μία θέση χωρίς να επιτρέπει ταλαντώσεις, είτε προς την μία πλευρά είτε προς την άλλη, έως τα όρια μήκους του αμορτισέρ.

Αναλόγως την συγκριμένη εφαρμογή μπορεί να απατείται να υπάρχει μια ασφαλής προστασία κατά της υπερφόρτωσης βάρους, για παράδειγμα κατά του κλειδώματός του όταν είναι υπερφορτωμένο.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση μίας βαλβίδας εκτόνωσης.