Εφαρμογές των αμορτισέρ

Στον τεχνικό τους σχεδιασμό, τα αμορτισεράκια πρέπει να προσαρμοσθούν για συγκεκριμένες εφαρμογές βασιζόμενα σε προδιαγραφές και σχεδιαγράμματα. Πρέπει να ταιριάξει η εφαρμογή με τις απαιτήσεις.

Φορά τοποθέτησης

Εάν είναι εφικτό, τα αμορτισεράκια πρέπει να εγκαθίσταται με το έμβολο προς τα κάτω όταν είναι στην ανοικτή θέση τους, εκτός αν έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία ανεξάρτητη προσανατολισμού. Αυτό θα εξασφαλίσει την βέλτιστη λίπανση του οδηγού και της στεγανοποίησης.

Εμπλοκή

Για να έχουν τα αμορτισεράκια μεγάλη διάρκεια ζωής, πρεπει να μήν μπλοκάρονται ή να ασκούνται πάνω τους πλευρικές δυνάμεις. Μπορούμε να σας προσφέρουμε πολλά στηρίγματα ετσι ώστε αυτό να αποφευχθεί, όπως αρθρώσεις με μπίλια. Αυτά τα στηρίγματα σιγουρεύουν την λειτουργία τους χωρίς να μπλοκάρουν.

Λειτουργική ασφάλεια

Η ασφάλεια ενός αμορτισέρ οφείλεται κυρίως απο την λεία επιφάνεια του εμβόλου και τις τσιμούχες που συγκρατούν το πεπιεσμένο αέριο στο εσωτερικό. Μήν υποβάλλετε τα αμορτισέρ σε πλευρικές δυνάμεις ή κύρτωση. Δέν πρέπει να λειτουργείτε αμορτισεράκια τα οποία εχουν χαραχθεί ή έχουν άλλη ζημιά απο μηχανουργικές εργασίες. Η ηλεκτροκόλληση-οξυγονοκόλληση στο αμορτισέρ όπως και βαφή στο έμβολο μπορεί να τα αχρηστέψει. Αποφεύγετε τροποποιήσεις και πατέντες, χτυπήματα, τάσεις εφελκυσμού, θέρμανση ή βαφή. Μήν τοποθετείτε ελαττωματικά ή τροποποιημένα αμορτισεράκια.

Θερμοκρασίες

Τα αμορτισεράκια είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε θερμοκρασία έως και 80°C. Για ακραίες θερμοκρασίες, πρέπει να τοποθετούνται αμορτισεράκια με τις κατάλληλες προδιαγραφές που μπορούν να λειτουργήσουν σε ιδιαίτερες συνθήκες.

Διάρκεια ζωής και συντήρηση

Τα αμορτισεράκια δέν χρειάζονται συντήρηση γενικότερα. Είναι σχεδιασμένα για τις εφαρμογές τους και θα λειτουργούν άριστα για πολλά χρόνια. Σε περίπτωση που το έμβολο έχει χώμα ή άλλο είδος ακαθαρσίας, μπορείτε να το σκουπίσετε με ενα στεγνό πανί.

Μεταφορά και συντήρηση

Τα αμορτισεράκια καλό θα είναι να αποθηκεύονται με το έμβολο κάτω. Επίσης σε αδρανή αμορτισέρ μπορείτε να τα λειτουργήσετε έστω μια φορά κάθε 6 μήνες αποθήκευσης. Αποφεύγετε τις ζημιές με το να μήν μεταφέρετε τα αμορτισεράκια ως χύμα υλικό, ή αναμειγμένα με άλλα μεταλλικά αιχμηρά αντικείμενα. Μήν αφήνετε τα αμορτισεράκια σας να λειτουργούν με λεπτή πλαστική μεμβράνη ή κολλητική ταινία.

Απόρριψη

Όταν τα αμορτισεράκια πλέον δέν είναι λειτουργικά, πρέπει να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά σωστό τρόπο. Για αυτό θα πρέπει να τρυπηθούν ώστε να φύγει το συμπιεσμένο άζωτο και το λάδι να αποστραγγιστεί.