Τα αμορτισέρ STABILUS LIFT-O-MAT είναι αεροελατήρια τα οποία επιτρέπουν αντιστάθμιση βάρους. ανύψωση ή κατάβαση με ελεγχόμενη ταχύτητα όπως και οριζόμενη απόσβεση. Αναλόγως με την κάθε εφαρμογή, η απόσβεση μπορεί να γίνει με υδραυλικό τρόπο απο εναν θάλαμο λαδιού για δυναμική απόσβεση ανεξαρτήτως θέσης. Σε αυτή την περίπτωση η υπερχείλιση επιτυγχάνεται μέσω μίας αυλακιάς στον σωλήνα πίεσης.

Συνήθως η απόσβεση κανονίζεται με τέτοιο τρόπο που το αμορτισεράκι να έχει απόσβεση κατα την διαδρομή ανοίγματος, ενώ κατά την εισαγωγή του εμβόλου η διαδρομή γίνεται χωρίς απόσβεση.

Αναλόγως την εφαρμογή, είναι εφικτή και η απόσβεση κατά το κλείσιμο. Σε μερικές περιπτώσεις το κινούμενο πλαίσιο πρέπει να αποσβεστεί κατα το κλείσιμο για να μήν προκληθεί ζημιά στο καπό.