Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 09/07/2023.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Αφοι Καλλιμάνη ΟΕ Ομόρρυθμη Εταιρία
Σπύρου Πάτση 32
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amortiserakia@gmail.com
Αριθμός τηλεφώνου: +302103466754
ΑΔΑ: ΦΠΑ: 998618994

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του Αφοι Καλλιμάνη ΟΕ Ομόρρυθμη Εταιρία:

Χρήστος Καλλιμάνης

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

ELGEMI.069584703000

1.2 Το όνομα της εποπτικής μας αρχής είναι:

Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών

1.3 Οι ακόλουθοι Επαγγελματικοί Κανόνες και Κανονισμοί ισχύουν για τον οργανισμό μας:

Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς εδώ:
https://www.e-nomothesia.gr/kat-emporeio/

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.