Υπάρχουν πολλών ειδών αμορτισεράκια. Το κάθε είδος κατασκευάζεται για συγκεκριμένο σκοπό και επομένως το είδος του αμορτισέρ ταιριάζει σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις μας.

Αυτός ο τύπος αμορτισέρ διαθέτει ένα έμβολο που είναι προσαρτημένο σε έναν σφραγισμένο κύλινδρο. Ο κύλινδρος είναι γεμάτος με άζωτο υψηλής πίεσης που παράγει μεγάλες δυνάμεις.

Αυτά τα είδη αεροελατηρίων είναι αξιόπιστα και στιβαρά, καθιστώντας τα χρήσιμα σε πολλές εφαρμογές ανύψωσης και αντιστάθμισης.

Σε αυτούς τους τύπους αμορτισέρ, η ράβδος μπορεί να κλειδωθεί σε οποιαδήποτε θέση στη διαδρομή του.

Με την ενεργοποίηση μίας καρφίτσας που συνδέεται με το έμβολο, η διαδικασία ξεκινά. Η ράβδος αρχίζει να λειτουργεί ως αμορτισεράκι ανύψωσης με το πάτημα του εμβόλου. Όταν η καρφίτσα απελευθερωθεί σε οποιοδήποτε δεδομένο σημείο της διαδρομής, η ράβδος κλειδώνει σε αυτή τη θέση.

Αυτοί οι τύποι αμορτισέρ λειτουργούν καλύτερα σε περιβάλλοντα θαλάσσης ή υγρασίας. Αυτά τα αμορτισεράκια διατίθενται σε διάφορα είδη, όπως ώθησης, τραβήγματος ή ρυθμιζόμενα, όπως και σε διαφορετικές ποιότητες υλικού όπως 304 ή 316.

Αυτοί οι τύποι αμορτισέρ αερίου βοηθούν στη ρύθμιση της ταχύτητας και της κίνησης του βάρους ή του εξαρτήματος για το οποίο είναι υπεύθυνα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας υδραυλικό λάδι.

Χρησιμοποιούνται σε συσκευές που κινούνται προς μια καθορισμένη κατεύθυνση, όπως πόρτες, καπάκια και καλύμματα. Συνήθως κατασκευάζονται για το εύρος 5-70 κιλών, αλλα φυσικά είναι εφικτό να κατασκευαστούν και για περισσότερα.

Σχεδιάζονται σύμφωνα με ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως βάρους, ταχύτητας απόσβεσης, και μήκους, ανάλογα με την κάθε εφαρμογή.

Τα αμορτισέρ αυτά έχουν τον σκοπό της έλξης κάποιου φορτίου ή αντικειμένου. Στην αδρανή θέση τους είναι σε κλειστή θέση και απαιτείται δύναμη προκειμένου να ανοίξουν.

Αυτά τα αμορτισεράκια έχουν ίδιες δυνατότητες παραμετροποίησης όπως και τα αμορτισέρ ανύψωσης, με την διαφορά οτι τραβάνε. Παράμετροι όπως ταχύτητα, απόσβεση-φρένο, ισχύς έλξης αλλα και μήκος.

Τα αμορτισέρ αυτά δίνουν την δυνατότητα να κλειδώσουν στην ανοικτή θέση ετσι ωστε να μπορέσουν να κλείσουν μόνο με συγκεκριμένο τρόπο, αυξάνοντας την ασφάλεια κατά ατυχημάτων.

Αυτά κατασκευάζονται σύμφωνα με την ίδια φιλοσοφία των αμορτισέρ ώθησης, όμως με επιπλέον εξαρτήματα για το κλείδωμα στην ανοικτή θέση.

Τα αμορτισεράκια ανάλογα με το υλικό τους μπορεί να προσαρμοσθούν για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Έτσι, κάποια μπορούν να κατασκευαστούν για υψηλές θερμοκρασίες, κάποια για χαμηλές, και κάποια για χαμηλές καί υψηλές.

Συνήθως τα αμορτισεράκια αυτά απευθύνονται σε κρύα περιβάλλοντα όπως χώρες με χαμηλές θερμοκρασίες ή ψυγεία οχημάτων.

Τα αμορτισέρ τριβής έχουν ιδιαίτερες εφαρμογές όπου το ζήτημα είναι η ρύθμιση του ύψους τους σε οποιαδήποτε θέση.

Για τον σκοπό αυτό τα αμορτισεράκια αυτά σχεδιάζονται σύμφωνα με το απαιτούμενο βάρος της κάθε μίας εφαρμογής. Διαθέτουν στοιχεία τριβής τα οποία επιτυγχάνουν αδράνεια του συστήματος και επομένως μπορούν να ρυθμιστούν ετσι ωστε να ανοίξουν όσο λίγο ή όσο πολύ θέλουμε.

Τα αμορτισέρ αυτά έχουν το χαρακτηριστικό της ρύθμισης της πίεσής τους.

Συνήθως κατασκευάζονται με γνώμονα το άγνωστο του βάρους της εφαρμογής. Τα αμορτισεράκια αυτά φορτώνονται με κάποια υψηλή πίεση, συνήθως πολύ περισσότερη της απαιτούμενης και γίνεται να αφαιρεθεί αέριο απο τη σωλήνα τους μέσω μιας βαλβίδας.

Με αυτό τον τρόπο ενα αμορτισέρ μπορεί να παραμείνει στην δύναμη με την οποία είναι κατασκευασμένο ή να μειωθεί (μόνιμα) σε ισχύ με την αφαίρεση αερίου ετσι ωστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες ισχύς της κάθε εφαρμογής.

Τα αμορτισεράκια αυτά είναι συνήθως αμορτισέρ ώθησης αλλα χωρίς να περιορίζονται σε αυτά. Η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να είναι εφικτή σχεδόν σε κάθε άλλη κατηγορία αμορτισέρ.

Η ρύθμιση της ταχύτητας δέν μπορεί να αλλάξει για κάποιο αμορτισεράκι, αλλα μόνο το ίδιο το αμορτισέρ να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ταχύτητας που θα υπάρχουν.