Κατασκευές με αμορτισέρ

Πολλοί εφαρμόζουν τα αμορτισέρ σε σημεία όπως παράθυρα για σοφίτες, καπάκια για πισίνες κ.α.

Εάν αυτά τα σημεία δέν έχουν ήδη αμορτισέρ, θα πρέπει να γίνει μία μέτρηση και μιά μελέτη ώστε να μπορεί να ανοιγοκλείνει το καπάκι με τον επιθυμητό τρόπο. Παρακάτω φαίνονται οι δύο πιό συνηθισμένοι τρόποι τοποθέτησης:


Η γωνία της τοποθέτησης παίζει σημαντικό ρόλο:

  • Όσο πιό κοντά είναι η πάνω βάση στον μεντεσέ, τόσο πιό κοντό πρέπει να είναι για το επιθυμητό άνοιγμα.
  • Όσο πιό μακριά είναι η πάνω βάση στον μεντεσέ, τόσο πιό μακρύ πρέπει να είναι.

Επίσης η απαιτούμενη δύναμη που χρειάζεται για να ανυψωθεί το καπάκι έχει μεγάλη σημασία:

  • Όσο πιό κοντά είναι η πάνω βάση στον μεντεσέ, τόσο περισσότερη δύναμη χρειάζεται.
  • Όσο πιό μακριά είναι η πάνω βάση στον μεντεσέ, τόσο λιγότερη δύναμη χρειάζεται.

Αυτό σημαίνει ότι άν αλλάξουμε την τοποθεσία της πάνω βάσης και την πάμε πιό κοντά στον μεντεσέ, το καπάκι θα ανοίγει περισσότερο. Αν την βάλουμε πιό μακριά, θα ανοίγει λιγότερο.

Απο τα παραπάνω βλέπουμε την εξής αναλογία:

  • Όσο πιό κοντά στον μεντεσέ, τόσο μικρότερο μέγεθος και μεγαλύτερη δύναμη.
  • Όσο πιό μακριά, τόσο πιό μακρύ το αμορτισέρ και λιγότερη δύναμη

Επιγραμματικά, όταν η βάση είναι στην μέση της απόστασης, τα αμορτισέρ πρέπει να ασκούν δύναμη ίση με το φυσικό βάρος που έχει το πορτάκι. Στο 1/4 και στα 3/4 μισή και διπλάσια δύναμη αντίστοιχα.

 

Εάν δέν μπορούμε να μετρήσουμε τις αποστάσεις στην κατασκευή εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το υπολογίσουμε κατά προσέγγιση.

Απο την εικόνα στα δεξιά, βλέπουμε οτι η κατασκευή με το αμορτισέρ σχηματίζει ένα τρίγωνο. Μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε κάποια απο τις πλευρές έστω και κατά προσέγγιση χρησιμοποιώντας το πυθαγόρειο θεώρημα.

Για ακριβείς μετρήσεις και μελέτες σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε κάποιον πολιτικό μηχανικό, καθώς δέν κάνουμε μελέτες και ούτε φέρουμε ευθύνη.